ANALIZY - PROGNOZY  FINANSOWE

Analiza finansowa

Obejmuje działania analityczne niezmiernie przydatne w procesie decyzyjnym. Dostarcza pogłębionych informacji o kondycji majątkowo - kapitałowej i finansowej przedsiębiorstwa. Zmierza do zdiagnozowania ...»

Wycena przedsiębiorstwa

Specyfika wolnego rynku wymusza niekiedy konieczność dokonania wyceny przedsiębiorstwa, jako nieprzerwanie funkcjonującego systemu. Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi międzynarodowy ...»

Prognoza finansowa

Jest zwieńczeniem prac analitycznych i próbą spojrzenia w dzień jutrzejszy. Winna być przeprowadzana każdorazowo po analizie, gdyż ułatwia planowanie zarówno na poziomie finansowym ...»

Optymalizacja finansowa

Dąży w sposób naturalny do strukturalnej optymalizacji majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania celem maksymalizacji efektywności, nie przekraczając akceptowanego poziomu ryzyka ...» 

Inwestycje

Bez inwestycji nie ma wzrostu i rozwoju, a bez rozwoju nie ma przyszłości. Zatem decyzje o zainwestowaniu posiadanych zasobów, to jedna z głównych sił napędowych systemu finansowego przedsiębiorstwa ...»

Komentarze

Niezależne i bezstronne pomagające spojrzeć na przedsiębiorstwo z innej perspektywy. Są subiektywną oceną autora z działalności przedsiębiorstwa, oraz jego zasobów majątkowo - kapitałowych ...»

Niezbędnik analityka

Przykładowa analiza, prognoza i wycena finansowa

W celu zapewnienia poglądowego obrazu świadczonych usług, poniżej zostały załączone przykładowe opracowania analizy, prognozy i wyceny finansowej spółki "Przykład" S.A.

Analiza finansowa spółki "Przykład" S.A. w latach 2001 - 2005
(zobacz)
Prognoza i optymalizacja finansowa spółki "Przykład" S.A. (zobacz)
Wycena finansowa spółki "Przykład" S.A. w latach 2003 - 2010 (zobacz)

Realizacja analiz, prognoz i wycen

  1. Do wykonanych zleceń podpisywana jest (na życzenie) Umowa o poufności danych (zobacz).
  2. Metodologia wyliczania wskaźników podstawowych i pomocniczych w zamawianych analizach i prognozach finansowych jest zbieżna z metodologią zastosowaną w przykładowej analizie i prognozie finansowej oraz zastosowanej i opisanej w witrynie: Analizy – Prognozy Finansowe.
  3. Terminologia użyta w zamawianych zestawach obliczeniowych jest spójna z terminologią zastosowaną w przykładowej analizie i prognozie finansowej oraz wykorzystanej przy opisach wskaźników i wyliczeń w witrynie: Analizy - Prognozy Finansowe.
  4. Kolejność zastosowanych obliczeń w zamawianych pełnych zestawach analitycznych i prognostycznych jest identyczna, jak kolejność zamieszczonych wskaźników i wyliczeń w przykładowej analizie i prognozie finansowej oraz zastosowanej w witrynie: Analizy - Prognozy Finansowe.
  5. Realizowane zamówienia komentarzy do analiz i prognoz można skonfrontować i uzupełnić ...»
    ---
    Witryna: Analizy - Prognozy Finansowe wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analizy - Prognozy Finansowe wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies ...»